top of page
Anchor 1
mother-with-daughter-prepring-dough-baking.jpg

הדרכת הורים

״לפעמים הדברים הקטנים ביותר ממלאים הכי הרבה מקום בלב...״

פו הדוב

לא אחת נאמר כי ״כדי להיות הורה לא נדרשת תעודה כלשהי וכל אחד יכול...״ אכן כל אחד יכול.

תהליכי למידה ומודעות יכולים לסייע להורים בבניית תקשורת אפקטיבית ולהיטיב ביחסים עם הילדים.

כחלק מתהליך ההתפתחות והגדילה הילדים מגבשים את האישיות והאופי ובהתאם לכך הם פועלים.  בנוסף, הם נדרשים להתמודד עם אתגרים וקשיים.

הסיבות לפניה להדרכת הורים לרוב עניינם במאבקי כוח, מריבות, ויכוחים ואווירה לא נעימה בבית.  

מטרת מפגשי ההדרכה להבין את הקשיים ודרכי ההתמודדות של ההורים וביחד לגבש תוכנית פעולה שתיתן מענה להורות יעילה ויצירת אווירה משפחתית נעימה.  לאחר הבנה וניתוח של מערכת הערכים של המשפחה הספציפית וכיצד הם באים לידי ביטוי ביום יום, תינתן הנחיה באמצעות טכניקות שונות ומתן כלים מעשיים.

מפגשי ההדרכה מתקיימים בקליניקה או בזום ומתפרסים על פני 10-12 שבועות.  

המפגשים מתקיימים עם ההורים וככל הנדרש בהשתתפות הילדים.

*מעת לעת מתקיימת הדרכת הורים קבוצתית.

חברה באגודה הישראלית למנחי הורים

happy-family-having-fun-beach-father-son-against-blue-sea-sky-background-summer-vacation-f
bottom of page