top of page
Anchor 1
hand-choosing-happy-face_edited.jpg

אימון אישי ממוקד תוצאות

״אתה לא יכול להישאר בפינת היער ולחכות שאנשים יגיעו אליך... אתה חייב ללכת אליהם מידי פעם...״

פו הדוב

אימון (coaching) הינה טכניקה שמתאימה לאנשים המבקשים לשפר את תפקודם ו/או הישגיהם בתחום חיים ספציפי, להתגבר על מכשולים ולשמר מוטיבציה. 

האימון מתמקד בשיפור מיומנויות:

בתחום התעסוקתי – שינוי קריירה, הכנה לקראת תהליכי מיון וגיוס, סימולציות לראיונות אישיים והערכות לביצוע שיחות חשובות. 

בתחום הארגוני/ניהולי – כניסה לתפקיד חדש וליווי, שינוי ארגוני והתמודדות עם אירוע משברי.

בתחום האישי – סוגיות הקשורות בזוגיות, התמודדות עם דחיינות, קושי בניהול זמן, ניהול סדר עדיפויות, מימוש זמן פנאי והתנהלות כלכלית.

healthcare-concept-professional-psychologist-doctor-consult-psychotherapy-session-counsel-

בהתאם למטרה שתוגדר בתחילת התהליך, המתאמן ירכוש את הכלים הנחוצים להשגת היעדים תוך חיזוק החוסן הפנימי והאמונה במסוגלות העצמית. מפגשי האימון מתנהלים באמצעות שיחות בשילוב של מתודות וכלים נוספים ובמהלכם מתבצעת התבוננות משותפת ביעדים שהושגו ובגורמים המעכבים.

המפגשים מתבצעים בקליניקה או בזום ומתפרסים על פני 8-10 שבועות.

bottom of page