top of page
Anchor 1
closeup-cheerful-young-male-student-with-braces-wears-beige-shirt-study-using-laptop-compu

אימון אישי למבוגרים עם הפרעות קשב (ADHD)

הפרעת קשב הינה לקות נוירולוגית שעלולה לפגוע בהיבטי חיים שונים במישור התפקודי והרגשי. אדם שאינו מטופל עלול למצוא עצמו מתקשה בלימודים, בעבודה וביצירת קשרים ומערכות יחסים.  

לרוב האימון מתמקד באחד הנושאים הבאים – מיומנויות סדר וארגון, מסוגלות זוגית, אימפולסיביות, דחיית סיפוקים, התארגנות כלכלית, שליטה בכעסים, דחיינות, ניהול זמן ופגיעה בדימוי העצמי.

בהתאם למטרה שתוגדר בתחילת התהליך, המתאמן ירכוש את הכלים הנחוצים להשגת היעדים תוך חיזוק החוסן הפנימי והאמונה במסוגלות שלו.

מפגשי האימון מתנהלים באמצעות שיחות בשילוב של מתודות וכלים נוספים ובמהלכם מתבצעת התבוננות משותפת ביעדים שהושגו ובגורמים המעכבים.

המפגשים מתבצעים בקליניקה או בזום ומתפרסים על פני 8-10 שבועות.

sad-young-man-with-worried-stressed-face.jpg
bottom of page